DIVERSE


Offerte

 

Zonnepanelen voor uw dakappartement?

Zonnepanelen

Kunt u als eigenaar van een dakappartement zelf beslissen op zonnepanelen op ‘uw’ dak te laten plaatsen of gaat dat niet zomaar. Hoe zit dat precies en waarmee moet u in het voorkomende geval rekening houden?

Hoe zit dat precies?

Zonnepanelen op een dakappartement

De eigenaar van een dakapprtement wilde graag zonnepanelen plaatsen op het dak. Hij ging ervan uit dat hij hiervoor de corresponderende oppervlakte van het dak mocht gebruiken, nl. 1/10 van het dak omdat hij ook 1/10-deel van het appartementsgebouw bezit. De mede-eigenaars van het appartementsgebouw waren het daar echter niet mee eens.

Wie is eigenaar van het dak?

Daar draait het dan uiteraard om. In de basisakte van het gebouw wordt bepaald welke delen individuele eigendom zijn en welke delen gemeenschappelijk. Het dak en de dakbedekking worden in de regel echter als gemeenschappelijk beschouwd. Doorgaans is het dak m.a.w. geen eigendom van de eigenaar van het dakappartement alleen, maar van alle eigenaars tezamen.

U heeft dus toestemming nodig?

Inderdaad. De voorafgaande toelating van de vereniging van mede-eigenaars is steeds nodig, zelfs al zijn er aan de plaatsing geen extra kosten verbonden voor de andere mede-eigenaars.

  • Het feit dat uw zonnepanelen slechts een klein gedeelte van het volledige dak in beslag zullen nemen, maakt dus geen verschil.
  • Maak dus sowieso steeds het nodige voorbehoud ingeval u reeds offertes zou willen opvragen bij erkende plaatsers, kwestie van niet voor verrassingen komen te staan.

Wat doet u dan concreet?

Contacteer de syndicus

Het is van belang om uw voornemen om zonnepanelen te plaatsen over te maken aan de syndicus en te vragen of hij dit op de agenda van de volgende algemene vergadering (AV) zet. De AV zal dan moeten beslissen of zij al dan niet akkoord gaat met uw zonnepanelen.

  • Soms is er ook een bouwvergunning nodig voor de zonnepanelen. Dit is enkel zo in welbepaalde gevallen (bv. Als uw pand gelegen is in een verkaveling of een beschermd landschap). Win hierover voor alle veiligheid voor de plaatsing inlichtingen in bij de administratieve diensten van uw gemeente.

Beslissing met 3/4de meerderheid

De beslissing van de AV kan in principe met een meerderheid van 3/4de (van de vertegenwoordigde en aanwezige eigenaars) genomen worden.

  • Het kan ook voorvallen dat de basisakte een verbod oplegt om constructies op het dak aan te brengen. Check dat dus ook het best vooraf even.

Wat wordt er beslist?

Zonnepanelen

Afgekeurd?

Dat kan uiteraard. Vinden de mede-eigenaars bv. dat dergelijke panelen afbreuk doen aan het uitzicht van het gebouw of willen ze voorwaarden aan hun goedkeuring koppelen (bv. een gebruiksvergoeding voor het dak), dan zullen ze in eerste instantie uiteraard niet akkoord gaan met uw aanvraag.

Goedgekeurd?

Des te beter natuurlijk, maar ook dan is er nog enige waakzaamheid geboden. Wacht in zo'n geval m.a.w. nog bij voorkeur vier maanden vooraleer u effectief overgaat tot plaatsing van de panelen. Alleen dan bent u er namelijk zeker van dat er geen enkele mede-eigenaar de genomen beslissing tracht aan te vechten voor de vrederechter.

Conclusie

Het dak is in principe geen eigendom van de eigenaar van het dakappartement, maar het is gemeenschappelijke eigendom. U moet dus voor het plaatsen van zonnepanelen voorafgaand een goedkeuring bekomen van de algemene vergadering met een meerderheid van 3/4de.