DIVERSE


Offerte

 

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen!

Verhuis

Hoe gaat u te werk?

Stap 1: Een maand voor u verhuist ...

Als u concrete verhuisplannen hebt, dan kunt u het best een maand vooraf contact opnemen met uw leverancier. Hij zal u vertellen wat er van u verwacht wordt.

Stap 2: Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres ...

  • Zodra u de sleutels van uw nieuwe woning hebt en u er dus effectief energie kunt verbruiken, vult u op verhuisformulier 1 de gegevens in die uw leverancier nodig heeft om de energievoorziening op uw nieuwe adres administratief te regelen.
  • Noteer de meterstand op de dag dat u de sleutels van uw nieuwe woning krijgt. Laat de door u vastgestelde materstanden op verhuisformulier 1 ondertekenen door de vorige bewoner of eigenaar van uw nieuwe woning. Zo vermijdt u discussie over de juiste meterstand.
  • U bezorgt de gegevens van het verhuisformulier 1 zo snel mogelijk en zeker binnen een week per telefoon, per fax, via website of per post aan uw leverancier. Neem contact op met uw leverancier om af te spreken hoe u de gegevens zult verstrekken.

Stap 3: Wanneer u vertrekt op uw vorige adres ...

  • Zodra u uw vorige woning definitief verlaat, bijvoorbeeld op het moment dat u de sleutels overhandigt aan de nieuwe bewoner of aan de eigenaar, vult u op verhuisformulier 2 de gegevens in die uw leverancier nodig heeft om de eindafrekening van elektriciteit en/of aardgas voor uw vorige adres op te maken.
  • Noteer de meterstand op de dag dat u de woning definitief verlaat. Laat de door u vastgestelde meterstanden op verhuisformulier 2 ondertekenen door de nieuwe bewoner of door de eigenaar van uw vorige woning. Zo vermijdt u discussie over de juiste meterstand. Noteer ook de contactgegevens van de nieuwe bewoner of de eigenaar.
  • Neem contact op met uw leverancier en bezorg hem verhuisformulier 2 zo snel mogelijk en zeker binnen een week nadat u uw woning hebt verlaten. U kunt de gegevens per telefoon, per fax, via de website of per post aan uw leverancier bezorgen.
  • Als u gelijktijdig uw vorige adres verlaat en op uw nieuwe adres gaat wonen en uw leverancier dezelfde blijft, dan kunt u de gegevens uit beide verhuisformulieren natuurlijk op hetzelfde moment aan uw leverancier bezorgen.

Neem contact op met uw leverancier als u twee maanden na de verhuizing nog geen eindfactuur voor het verbruik op uw vorige adres hebt ontvangen.

Energiemeters

Download de handige energie verhuisformulieren

Opgelet!

Als u de gegevens van het verhuisformulier 2 niet tijdig en volledig bezorgt aan uw leverancier, dan blijft u doorbetalen voor het energieverbruik op uw vorige adres.

De telefoonnummers en de webadressen van alle leveranciers vindt u op de website van de VREG. U kunt de lijst ook telefonisch opvragen bij de VREG op het nummer 02 553 13 53.

Als uw netbeheerder (en niet een leverancier) u elektriciteit en/of aardgas levert, bijvoorbeeld als u beschikt over een stroombegrenzer of een budgetmeter, dan kunt u op de website van de VREG opzoeken wie uw netbeheerder is en wat zijn contactgegevens zijn. U kunt die informatie ook telefonisch opvragen bij de VREG op het nummer 02 553 13 53.

Verhuizen - Veel gestelde vragen

Neem eens een kijkje op de website www.vreg.be voor duidelijke antwoorden.