DIVERSE


Offerte

 

Onderhoud en nazicht van stooktoestellen

Veilig de winter door

Verwarming Een goed gereinigde verwarmingsinstallatie zorgt voor veel minder energieverbruik en kost dus minder. Bovendien voorkomt het infecties van de luchtwegen, vergiftigingen en milieuoverlast.

Verplicht jaarlijks onderhoud

Een jaarlijks onderhoud van de verwarmingsinstallatie is wettelijk verplicht indien de woning verwarmd wordt met stookolie, hout of kolen. Bij aardgasinstallaties ligt deze verplichting om de 2 jaar.

Voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt doet men best een beroep op een erkend reinigingsbedrijf of een erkende schoorsteenveger. Nadien wordt een onderhoudattest afgeleverd, hetwelke men 2 jaar dient te bewaren.

Afstelling van de stookoliebrander

Als de verwarmingsinstallatie op stookolie werkt, moet de brander eenmaal per jaar afgesteld worden en op een goede werking gecontroleerd worden. Enkel een door de milieuoverheid erkende technicus mag dit onderhoud uitvoeren en een geldig onderhoudsattest afleveren. Ook dit attest dient twee jaar bijgehouden te worden.

Audit voor verwarmingstoestellen ouder dan 15 jaar

In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002-91 moet op alle verwarmingsinstallaties, die ouder zijn dan 15 jaar een verwarmingsaudit worden uitgevoerd binnen de twee jaar nadat het toestel 15 jaar is geworden.

Ook deze audit dient uitgevoerd te worden door een erkende technicus.

Indien een verwarmingsinstallatie, met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 100 Kw, die minstens 13 jaar oud is, werd onderzocht in het kader van een energieaudit van een woning, dan wordt dit tevens aanvaard als verwarmingsaudit.

Verwarming

Wie is verantwoordelijk?

De verantwoordelijkheid van het onderhoud, de controle en de afstelling van de verwarmingsinstallatie ligt bij de verhuurder. Hij neemt de kosten hiervan op zich, tenzij dit uitdrukkelijk anders in het huurcontract is overeengekomen.

Fiscaal voordeel

Er is een fiscaal voordeel voor het onderhoud van een verwarmingsinstallatie. De kosten die te maken hebben met het regelmatige onderhoud, het afstellen van de brander en het reinigen van de installatie zijn fiscaal aftrekbaar. De geregistreerde aannemer moet op de factuur de karakteristieken vermelden van de stookketel (merk, type en serienummer van het toestel) en de datum vermelden van het onderhoud.