DIVERSE


Offerte

 

Onze Leveranciers

Leveranciers Een karakteristiek aspect van het bedrijfsmodel van Van Campfort bvba is dat het bedrijf op grote schaal gebruik maakt van de expertise en vaardigheden van externe leveranciers, elks specialist in een bepaald vakdomein.

In de loop der jaren heeft dit geleid tot een uitgebreid netwerk van uitmuntende leveranciers. De nauwe relaties zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en op een langdurige wederzijdse verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Dat resulteert in optimale dienstverlening, gerealiseerd in een omgeving waar de hoogste normen worden gehanteerd.

In nauwe samenwerking met al onze leveranciers kunnen we inspelen op veranderingen in zowel regelgeving als technologie.

Welke rol ze ook vervullen, wij eisen van al onze leveranciers dat zij onze hoge normen en standaards inzake professionaliteit hanteren voor hun eigen activiteiten, zodat onze klanten ervan verzekerd zijn dat er een hoge graad van kwaliteit verzekerd wordt voor alle aspecten van onze diensten.

Liften

Nutsbedrijven

Financiele instellingen

Verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringskantoren

Brandveiligheid

Diverse